Danışmanlık Hizmetleri

Vergi danışmanlığı hizmetimiz, ekonomik ve finansal değişimler ışığında müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda, strateji geliştirme, risk yönetimi, mevzuata uyum çerçevesinde doğrudan hedefe yönelik olarak verilmektedir.

Vergi danışmanlığı hizmetleri; Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve benzeri  Kanunlar ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları kapsamında tüm yorum ve değerlendirmeler analiz edilerek müşterilerimize  doğru karar vermelerini ve risk üstlenmeden  hareket etmelerini sağlayacak  şekilde vergi planlaması gözetilerek  yapılmaktadır.

Bunun yanında şirket birleşme, bölünme, devir ve satın alma işlemlerinin danışmanlığı ve yürütülmesi konusunda deneyime sahibiz.

Vergi ihtilaflarının çözümlenmesi ve vergi davaları konusunda da Yeminli Mali Müşavirliğimiz başarılı şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.