Danışmanlık Hizmetleri

Vergi danışmanlığı hizmetimiz, ekonomik ve finansal değişimler ışığında müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda, strateji geliştirme, risk yönetimi, mevzuata uyum çerçevesinde doğrudan hedefe yönelik olarak verilmektedir. Vergi danışmanlığı hizmetleri; Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve benzeri  Kanunlar ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları kapsamında […]

Vergi Hizmetleri

Tam Tasdik Finansal Tabloların, kurumlar vergisi beyannamesinin kanuni yasal defter kayıt ve belgeler de dikkate alınarak mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi ve rapor yazılarak tasdik edilmesidir. Tasdikin amacı, ödenmesi gereken vergilerin veya istisna edilmesi gereken kazançların doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle, yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgelerden yararlanmak ve […]

Eğitim Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirliğimiz; gerek güncel mevzuattaki değişiklileri içeren konular,  vergi ve muhasebe uygulamaları, Türkiye Muhasebe Standartları  konularında eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirliğimiz Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetim yetki belgesine sahiptir. Bağımsız denetim; işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına göre) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul […]