Konut Teslimlerinde KDV Oranındaki Son Durum

05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 nolu BKK (Bakanlar Kurulu Kararı) ile konut teslimlerindeki KDV (Katma Değer Vergisi) oranlarındaki son durum aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

 1. İşyeri Teslimleri

İndirimli orandaki KDV’li teslimler konutlara mahsus olup işyeri teslimlerindeki KDV oranı %18 olarak devam etmektedir.

 1. Yapı Ruhsatı 01.01.2013 Tarihinden Önce Olan 150 m2 Altındaki Konutlar

Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden önce alınan 150 m2’den küçük konutların teslimindeki KDV oranı %1 olarak devam edecektir.

 1. 150 m2’den Büyük Olduğu için %18 KDV’ye Tabi Olan veya 150 m2’den Küçük Olduğu Halde Bazı Şartları Taşıdığından (aşağıda 4. Maddede yazılı şartlar) %18 KDV’ye Tabi Olan Konutlar

150 m’den büyük olduğu için %18 KDV’ye tabi olan veya 150 m2’den küçük olduğu halde bazı özellikleri taşıdığından (aşağıda 4. Maddede yazılı şartları taşıyan) %18 KDV’ye tabi olan konutlar için 05.05.2018 tarih ve 2018/11674 nolu BKK ile bunların teslimleri  31.10.2018 tarihine kadar %8 oranına düşürülmüştür.

 1. 150 m2’den Küçük Olan Konutlar
 1. m2’den küçük olan konut;
 2. Büyükşehirde ise,
 3. Lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmışsa,
 4. Rezerv-riskli olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerin dışında ise

Yapı ruhsatının alındığı tarihte,

 1. Yapı ruhsatı 01.01.2013-31.12.2016 tarihleri arasında olanlar için;

Emlak arsa m2 vergi değeri;

 • 500 TL. – 1.000 TL. ( bin TL. hariç) arasında ise KDV oranı %8,
 • 1.000 TL. üzerinde ise KDV oranı %18’dir. (2018/11674 nolu BKK Kararı ile bu %18 KDV oranı 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.)
 1. Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra olanlar için;

Emlak arsa m2 vergi değeri;

 • 1.000 TL. – 2.000 TL. (İkibin TL.dahil) arasında ise KDV oranı %8,
 • 2.000 TL. üzerinde ise KDV oranı %18’dir. (2018/11674 nolu BKK Kararı ile bu %18 KDV oranı 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.)

150 m2’den küçük olup yukarıda sayılan şartların hepsini tam olarak sağlayamayan konut teslimlerinde KDV oranı %1 olacaktır. Yani 150 m2’den küçük olup büyükşehirlerde olmayan ya da inşaat kalitesi lüks veya birinci sınıf olmayan konutlarda KDV oranı %1 olacaktır.

 1. Kentsel Dönüşümde KDV Oranı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki 150 m2 altındaki konutların tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapmasındaki 150 m2’den büyük konutların teslimindeki KDV oranı %18 olmakla birlikte, 2018/11674 nolu BKK Kararı ile bu teslimlerdeki KDV oranı 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.

Mesut ZURNACI

Yeminli Mali Müşavir

mesut.zurnaci@mzdenetim.com