TAŞINMAZLARDA YENİDEN DEĞERLEME

1- KAPSAM   25.05.2018 tarihinde yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 31. madde uyarınca taşınmazlarda yeniden değerleme olanağı getirilmiştir. Yeniden Değerleme, Kanun’daki şartlar kapsamında isteğe bağlı olarak yapılabilecektir. Taşınmazlar (arazi, tapu siciline kaydedilen haklar, kat mülkiyeti, kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler) dışındaki kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulmayacaktır. […]

Konut Teslimlerinde KDV Oranındaki Son Durum

05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 nolu BKK (Bakanlar Kurulu Kararı) ile konut teslimlerindeki KDV (Katma Değer Vergisi) oranlarındaki son durum aşağıdaki gibi şekillenmiştir. İşyeri Teslimleri İndirimli orandaki KDV’li teslimler konutlara mahsus olup işyeri teslimlerindeki KDV oranı %18 olarak devam etmektedir. Yapı Ruhsatı 01.01.2013 Tarihinden Önce Olan 150 m2 Altındaki Konutlar Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden […]

VERGİ KESİNTİSİNİN UYGULANMA ZAMANI

VERGİ KESİNTİSİNİN UYGULANMA ZAMANI Bugünkü yazımızın konusu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan “Vergi Kesintisi” uygulamasında vergi kesintisinin yapılma zamanının belirlenmesi ile ilgilidir. Vergi kesenlerin sorumluluğu, genel anlamda Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenmiş olup, madde hükmüne göre, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla […]