Denetim

Denetim

  • Yeminli Mali Müşavirlerce finansal tabloların tam tasdikinin yapılması durumunda, ilgili finansal tablolar, kamu idarelerinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.
  • Yapılacak denetimle riskiniz belirlenebilir ve bu riske  karşı zamanında önlem alınabilir.
  • Denetimde yapılacak tespitler sayesinde vergi planlaması öngörülerek firmanıza katkı sağlanabilir.